Site Overlay

over mij

Weliswaar ben ik nu met pensioen, maar in eigen praktijk werk ik met plezier twee dagen in de week met een beperkt aantal patiënten, klinisch psychologen-, psychotherapeuten in opleiding, AIOS en een enkele coachingsklant. Ik hoop dat nog lang te kunnen doen. Daarnaast ben ik maatschappelijk en politiek geïnteresseerd, een actieve grootouder en sta ik graag in de keuken. 

Geboren in Djakarta in 1949 en na het afronden van het gymnasium in 1968 studie in Leiden. In 1975 afgestudeerd als socioloog in de richting macrosociologie, focus op geschiedenis van wetenschap en onderwijs. Toen was ik inmiddels getrouwd en hadden we drie kinderen. In 1986 studie psychologie, afgerond in 1988, vooral gericht op psychotherapie, psychiatrie, psychodiagnostiek en wetenschappelijk onderzoek.

Werkervaring

Tijdens mijn studie sociologie ben ik gaan werken als student-assistent op het Sociologisch Instituut Leiden. Na mijn doctoraal heb ik als docent sociologie gewerkt aan de CICSA in Amsterdam. Daar ontstond mijn belangstelling voor psychoanalyse en psychotherapie.  Tijdens de psychologiestudie deed ik mijn eerste ervaring op in een eerstelijnspraktijk. Direct na het afstuderen startte ik op opnameafdeling van de Jelgersmakliniek, waar ik in aanraking kwam met ernstige psychiatrie, wat ik heel interessant vond. Daarna werkte ik enige tijd op de afdeling eetstoornissen en heb ik bij professor Abraham ervaring opgedaan met het ontwikkelingsprofiel. Ik zie deze tijd als een soort van co-schappen, zoals in de studie geneeskunde.

Via een zwangerschapsvervanging als groepspsychotherapeut in PZ Santpoort kreeg ik een baan in psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang. Daar combineerde ik mijn werk als hoofdbehandelaar in de kliniek met de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut RINO Amsterdam.

Op Vogelenzang heb ik 9 jaar met veel plezier samengewerkt met andere disciplines, psychiaters,vak- en sociotherapeuten en uitgebreide behandelervaring opgedaan op het gebied van ernstige persoonlijkheidsproblematiek, psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen en helaas ook suicidaliteit. Tevens ben ik betrokken geweest bij onderzoek op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en trauma (Thomas Rinne). Van 1996 tot en met 1999 heb ik de specialistische opleiding psychoanalytische psychotherapie gedaan. 

Vanuit mijn ervaring in de psychiatrie en met het samenwerken met psychiaters ben ik ook altijd geïnteresseerd geweest in de somatiek en in de rol van psychofarmacologie. In 2011 heb ik met succes een tweejarige postmaster op dit gebied afgerond.

Sinds 2000 werk ik als klinisch psycholoog-psychotherapeut in eigen praktijk in Leiden. Door de aansluiting bij 1nP kan ik ook samenwerken met collega’s van andere disciplines, zoals bijvoorbeeld  een psychiater of een vaktherapeut. Ook op het gebied van psychodiagnostiek werk ik samen met verschillende collega’s. (www.pdcleiden.nl)