Site Overlay

behandelingen

In de praktijk kunt u terecht voor zowel kortdurende, klachtgerichte behandelingen, zoals specifieke angststoornissen, stemmingsklachten of klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis, als voor langer durende inzichtgevende psychotherapie gericht op (hardnekkige) disfunctionele patronen binnen jezelf en in het contact met anderen. Te denken valt aan persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsproblemen, migratie- en acculturatieproblemen. Voor (psycho)therapie gericht op re-integratie naar werk of vastlopen in werk en opleiding kunt u ook in de praktijk terecht, waarbij vaak de verwijzing door de bedrijfsarts wordt gedaan.

Voor de volgende behandelingen kunt u in de praktijk terecht:

– Angst- en stemmingsklachten

– Emotionele problemen die samenhangen met de ontwikkelingsfase

– Problemen rond werk en opleiding

– Trauma

– Problemen rond zingeving en identiteit

– Emotieregulatieproblematiek (overregulatie of onderregulatie)

– Migratie- en acculturatieproblemen

– Persoonlijkheidsproblematiek

Tarieven en vergoedingen

1nP heeft voor 2020 contracten met alle verzekeringen afgesloten, zodoende is er vanuit dat oogpunt geen belemmering voor de behandeling.

In geval van no show (minder dan 24 uur voor de afspraak) met een geldige reden breng ik geen kosten in rekening. Als er herhaaldelijk sprake is van no show zal ik dit met u bespreken. 

Zorg buiten zorgverzekeraar

Om verschillende redenen kunt u kiezen om buiten de zorgverzekeraar om een psychotherapie te volgen. In dit geval reken ik een vast tarief per sessie van 45 minuten. Dit tarief valt binnen de richtlijnen van de NZa en is 100 euro. Bij start van de behandeling maken we afspraken over de betaling.

Leertherapie

Sinds 2000 geef ik leertherapie voor de AIOS psychiatrie en voor klinisch psychologen en psychotherapeuten in opleiding. Hiervoor geldt een vast tarief van 100 euro per sessie van 45 minuten.

In een aantal gevallen kan ik u niet helpen. Dit betreft klachten die samenhangen met een psychotische stoornis, zelfbeschadiging, suïcidaliteit en fors middelengebruik. In deze gevallen raad ik u aan via uw huisarts een verwijzing naar een GGZ- of verslavingszorginstelling in de regio, zoals GGZ Rivierduinen of de Brijder verslavingszorg, te regelen.

Coaching

In de praktijk kunt u ook terecht voor een coachingstraject. Onder coaching versta ik een kort en doelgericht traject, waarbij u samen met een psychotherapeut als coach doelgericht aan de slag gaat om op een specifiek gebied in uw leven waarin u vastloopt (vaak studie-, werk- of carrièregericht) tot verandering te komen. Mijn insteek daarbij is cliëntgericht, steunend maar ook confronterend waar nodig. Ik maak in mijn coaching vooral gebruik van mijn kennis van en ervaring met psychotherapie, groepsdynamica, management(theorieën), onderwijs en (leer)stijlen.

Coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars en dient door uzelf of door uw bedrijf te worden betaald. Voor de kosten van een coachingstraject neem contact op.

Op de website kunt u vinden voor welke opdrachtgevers ik sinds 2000 coachingstrajecten heb uitgevoerd.