Site Overlay

aanmelden & contact

AU kunt zich aanmelden via het contactformulier op de website, per mail (mail@saskiajanzen.nl) of telefonisch (06-11317682). In alle gevallen neem ik op korte termijn per mail contact met u op om uw aanmelding te bespreken. U moet eerst naar de huisarts voor een verwijsbrief . In die verwijsbrief moet de huisarts aangeven welke de waarschijnlijke diagnose is en of er sprake is van een verwijzing naar de  Specialistische GGZ of Basis Generalistische GGZ. In de SGGZ is een langere en meer uitgebreide behandeling mogelijk, zoals vaak nodig is voor een psychotherapie.

Ik ben aangesloten bij 1nP. Als u de verwijsbrief heeft en u heeft contact met mij gelegd en als er ruimte is in mijn praktijk dan kunt u zich op de website van 1nP inschrijven. 

Bij het eerste gesprek wil ik graag 

– Een geldig legitimatiebewijs om uw identiteit vast te stellen, zoals paspoort, rijbewijs of een identiteitsbewijs

– Uw Zorgverzekeringspas

– De eventueel vooraf toegestuurde vragenlijst

Na doorgaans twee tot drie intakegesprekken bespreek ik met u in een adviesgesprek mijn bevindingen en kom ik tot een voorstel voor een behandeltraject. Van 1nP krijgt u aan het begin van de behandeling en tussentijds vragenlijsten opgestuurd.

Indien u tijdens uw intake-, behandel- of onderzoekstraject niet tevreden bent nodig ik u uit dit zo spoedig mogelijk met mij te bespreken om samen tot een oplossing te komen. Indien dit op een of andere manier niet lukt kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de LVVP (zie voor de klachtenregeling de pagina met documenten).

S.E.Janzen
Nieuwe Rijn 92
2312 JL Leiden
M 06 1131 7682
mail@saskiajanzen.nl

Toon in Google Maps