Instrumenten en methoden

Second opinion

Een diagnostisch instrument van de klinisch psycholoog om na te gaan waarom een loopbaantraject of bijvoorbeeld coaching niet aanslaat bij iemand.

‘Ik vind het belangrijk om goed aan te voelen waar de schoen wringt’

Doel:  Achterhalen wat er aan de hand is.

Aanpak: Een diepgaand klinisch interview, meestal twee of drie gesprekken en indien gewenst een schriftelijke rapportage achteraf.